top of page
IMG_ARTFUSION_7_bis.jpg

Presentatie

Welkom op onze site gewijd aan het vergroten van het bewustzijn van huiselijk geweld onder paren in de gemeenschap LGBTQIA+ in België. Onze nieuwe campagne "Liefde mag nooit pijn doen", heeft tot doel het bewustzijn over huiselijk geweld bij LGBTQIA+-paren te vergroten en slachtoffers te helpen de middelen te vinden die ze nodig hebben om uit deze situatie te komen.

We erkennen dat huiselijk geweld iedereen kan treffen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Ons doel is om de stilte te doorbreken en essentiële informatie te verstrekken aan degenen die het nodig hebben. 

 

In België is volgens de statistieken één persoon op vijf het slachtoffer van huiselijk geweld. Dit is een alarmerende statistiek die serieus moet worden genomen. Huiselijk geweld kan vele vormen aannemen, zowel fysiek, psychologisch, economisch als seksueel.

Fysiek geweld omvat slagen, klappen, wurgingen, brandwonden of elke andere vorm van fysiek geweld die letsel of pijn bij het slachtoffer kan veroorzaken.

Emotioneel misbruik kan bestaan uit verbaal gedrag zoals beledigingen, bedreigingen, vernedering of intimidatie. Economisch misbruik kan gedrag omvatten zoals het beperken van de toegang tot geld, het verbieden van werk of het vernielen van eigendommen. Seksueel geweld omvat elk gedwongen of niet-consensueel seksueel gedrag.

We willen dat mensen die onze site bezoeken weten dat ze niet alleen zijn en dat er geschikte diensten zijn om hen uit deze situatie te helpen. We hebben de beschikbare diensten in België voor slachtoffers van huiselijk geweld geïdentificeerd en op onze site vermeld onder het tabblad Hulpdiensten.

 

We willen ook een boodschap van hoop geven aan slachtoffers van huiselijk geweld: je staat er niet alleen voor en er is hulp beschikbaar. Het is belangrijk om iemand die je vertrouwt te vertellen wat je doormaakt, of het nu een vriend, familielid, zorgverlener of een organisatie voor huiselijk geweld is. Slachtoffers verdienen het om met respect en waardigheid te worden behandeld, en het is mogelijk om een weg te vinden naar een leven zonder geweld.

Onze site bevat getuigenissen van mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt in hun relatie van hetzelfde geslacht, evenals videospots om het bewustzijn van dit ernstige probleem te vergroten. We hopen dat onze site u zal helpen de verschillende soorten huiselijk geweld beter te begrijpen en u nuttige informatie zal geven om slachtoffers uit deze moeilijke situatie te helpen.

Deze campagne is het resultaat van een samenwerking met de Tels Quel vzw in Brussel, die zich al vele jaren inzet om LGBTQIA+ mensen in België te ondersteunen. We zijn dankbaar voor hun steun en expertise in de strijd tegen huiselijk geweld binnen couples LGBTQIA+. We zijn ook blij te kunnen melden dat dit project werd gesubsidieerd door Equal Brussels, een financieringsprogramma dat tot doel heeft gelijke kansen en non-discriminatie in Brussel te bevorderen. We zijn dankbaar voor hun financiële steun, die ons in staat heeft gesteld deze campagne op te zetten en het bewustzijn van het probleem van huiselijk geweld binnen koppels van hetzelfde geslacht te vergroten.

We hopen dat deze site een bron van informatie en ondersteuning zal zijn voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld bij koppels.LGBTQIA+. We moedigen iedereen die deze site bezoekt aan om deze boodschap te verspreiden en samen te werken om een einde te maken aan alle vormen van huiselijk geweld, wat er ook gebeurt.

 

Onthoud dat liefde nooit pijn mag doen.

Dit project maakt deel uit van onze verschillende bewustmakingscampagnes voor de gemeenschap LGBTQIA+ op dezelfde manier als het Expressions Mixtes-project :  www.expressiesmixtes.com

bottom of page